Aftaler

Dansk Matematisk Forening er medlem af European Mathematical Society (EMS). Medlemmer af DMF kan blive individuelle medlemmer af EMS gennem DMF ved henvendelse til kassereren. EMS kontingentet er kr. 185,- om året.

Reciprocitetsaftaler

Der er reciprocitetsaftaler med følgende selskaber.

Medlemmer af DMF kan ved direkte henvendelse opnå medlemskab til reduceret pris. Medlemmer af disse selskaber kan desuden blive medlem af DMF til halv pris.

Skandinaviske tidsskrifter

Medlemmer af DMF kan abonnere på de følgende tidsskrifter til reduceret pris: