Dansk Matematisk Forening (DMF) blev grundlagt i 1873 med det formål at virke til gavn for den matematiske forskning og den matematiske undervisning.

Ansøgning om medlemskab kan rettes til ethvert medlem af bestyrelsen. Eller man kan udfylde det elektroniske ansøgningsskema. Kontingentet er kr. 310,- om året, dette inkluderer abonnement på Matilde.

Dansk Matematisk Forening er medlem af European Mathematical Society (EMS). Medlemmer af DMF kan blive individuelle medlemmer af EMS gennem DMF ved henvendelse til kassereren. Prisen for EMS kontingentet er  kr. 185,- om året.

Der er reciprocitetsaftaler med en række udenlandske matematiske foreninger. Medlemmer af DMF kan ved direkte henvendelse opnå medlemskab af disse foreninger til reduceret pris (og vice versa). Medlemmer kan også abonnere på visse skandinaviske tidsskrifter til reduceret pris.

For andre matematiske foreninger i Danmark, se links.

Aflysning af ICM 2022 i Skt Petersborg

På baggrund af de nylige og fortsatte krigshandlinger i Ukraine kan den internationale Matematikkongres ICM 2022 oplagt ikke finde sted som planlagt i Skt Petersborg. Den internationale matematikunion har netop offentliggjort en plan for at aflyse denne begivenhed og erstatte den af en virtuel version (med sæde udenfor Rusland). Den Danske Nationalkomite for Matematik og Dansk Matematisk Forening støtter beslutningen om aflysning, som det eneste rigtige i denne forfærdelige situation. Vi udtrykker også hermed vores største sympati med vores ukrainske kolleger og deres landsmænd.

Søren Fournais
(Formand for den danske Nationalkomite for Matematik)
Michael Pedersen
(Formand for Dansk Matematisk Forening)