Dansk Matematisk Forening (DMF) blev grundlagt i 1873 med det formål at virke til gavn for den matematiske forskning og den matematiske undervisning.

Ansøgning om medlemskab kan rettes til ethvert medlem af bestyrelsen. Eller man kan udfylde det elektroniske ansøgningsskema. Kontingentet er kr. 310,- om året.

Dansk Matematisk Forening er medlem af European Mathematical Society (EMS). Medlemmer af DMF kan blive individuelle medlemmer af EMS gennem DMF ved henvendelse til kassereren. Prisen for EMS kontingentet er  kr. 185,- om året.

Der er reciprocitetsaftaler med en række udenlandske matematiske foreninger. Medlemmer af DMF kan ved direkte henvendelse opnå medlemskab af disse foreninger til reduceret pris (og vice versa). Medlemmer kan også abonnere på visse skandinaviske tidsskrifter til reduceret pris.

For andre matematiske foreninger i Danmark, se links.