Den Danske Nationalkomite for Matematik

Den Danske Nationalkomite for Matematik administrerer det danske medlemskab af Den Internationale Matematiske Union (IMU), og virker som koordinerende organ for danske matematikeres fællesanliggender, især i relation til internationalt samarbejde. Nationalkomiteen er en del af den danske del af paraply organisationen International Science Council via Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

NB: Selv om Den Danske Nationalkomite for Matematiks hjemmeside er hostet som en del af hjemmesiden for Dansk Matematisk forening, så er DMF altså bare en af bidragsyderne bag nationalkomiteen. Komiteen selv, er ikke en del af DMF.

Kontakt