Medlemskab

Ansøgning om medlemskab kan rettes til ethvert medlem af bestyrelsen. Eller man kan udfylde det elektroniske ansøgningsskema.

Det årlige kontingentet er kr. 310,-, hvilket inkluderer abonnement på Matilde.

Dansk Matematisk Forening er medlem af European Mathematical Society (EMS). Medlemmer af DMF kan blive individuelle medlemmer af EMS gennem DMF ved henvendelse til kassereren. EMS kontingentet kr. 185,- om året.

Der er reciprocitetsaftaler med en række udenlandske matematiske foreninger. Medlemmer af DMF kan ved direkte henvendelse opnå medlemskab af disse foreninger til reduceret pris (og vice versa). Medlemmer kan også abonnere på visse skandinaviske tidsskrifter til reduceret pris.