Årsberetninger

Et par noter fra DMF:

  • DMFs medlemsblad, Matilde, blev nedlagt 2023 efter jubilæumsnummeret 57.
  • I september 2023 blev nationalkomiteen lagt ind som en underside af DMFs hjemmeside, da den tidligere server siderne lå på skulle nedlægges. URLen http://nationalkomite.mathematics.dk vil linke til den nye URL hos https://mathematics.dk.
  • DMF hjemmeside hostes af Aarhus Universitet. Her har man den politik at antale at alle URLer kan køre med https, og derfor ændres alle http URLer automatisk til https. Dette er naturligvis ikke helt korrekt mht de ældre links i teksten herunder. Hvis et link ikke virker, så prøv manuelt at ændre linket fra https: til http:.

Årsberetningerne gengivet på disse sider har været bragt i Dansk Matematisk Forenings medlemsblad, Matilde, og omfatter beretninger siden 2006.

2021-

Beretning fra Nationalkomiteen for Matematik, 2023

Nationalkomiteen er bindeleddet mellem dansk matematik og Den Internationale Matematiske Union (IMU). Den orienterer Dansk Matematisk Forening om unionens arbejde.

Nationalkomiteen har en hjemmeside https://mathematics.dk/nationalkomite hosted under Dansk Matematisk Forenings hjemmeside.

Den næste International Congress of Mathematicians (ICM) skal afholdes i 2026 i New York (IMU General Assembly 19.–20. juli) og Philadelphia (ICM 22.–29. juli). https://www.mathunion.org/icm/icm-2026 Det er International Mathematical Union (IMU), der er arrangør af kongressen, der afholdes hvert 4. år. En af de begivenheder omkring ICM, som tiltrækker mest opmærksomhed er selvfølgelig uddelingen af Fields medaljen – den mest prestigefyldte pris, der gives i matematik. Danmark kan med vores nuværende medlemsstatus (kategori III) af IMU sende 3 delegerede til General Assembly. Vi forventer på nuværende tidspunkt at sende Søren Fournais (formand), Søren Galatius (Næstformand) og Morten Nielsen, som delegerede til General Assembly og ICM.

I 2023 blev Søren Fournais genudpeget til Nationalkomiteen af Videnskabernes Selskab, ligeledes blev Morten Brøns genudpeget af DCAMM. Morten Andersen trådte ind i komiteen (udpeget af Dansk Matematisk Forening) og Anders Yeo trådte ud. Vi takker Anders for det gode arbejde. Sammensætningen af Nationalkomiteen i 2023 var således Søren Fournais (KU, formand), Søren Galatius (KU, Næstformand), Morten Brøns (DTU), Niels Richard Hansen (KU), Jan Boddum Larsen (HCØ gymnasiet), Morten Nielsen (AAU) og Morten Andersen (RUC).

Det er over tid blevet sværere at have hjemmesider liggende på de danske universiteters servere, som ikke decideret er universitetets aktiviteter. I mange år har Nationalkomiteens hjemmeside kunnet ligge under Matematisk Institut på KU, men den løsning holdt op med at være mulig i 2023. Heldigvis har Dansk Matematisk Forening været villig til at give os plads på deres hjemmeside, og flytningen er gået gnidningsløst.

Det årlige kontingentet til IMU udgør EUR 5720. Heraf betaler Videnskabernes Selskab halvdelen. Nationalkomiteen holdt møde 26/1, 2024, hvor formandens beretning blev fremlagt.

Søren Fournais, formand

Beretning fra Nationalkomiteen for Matematik for året 2022

Beretning fra Nationalkomiteen for Matematik, 2022

Nationalkomiteen er bindeleddet mellem dansk matematik og Den Internationale Matematiske Union (IMU). Den orienterer Dansk Matematisk Forening om unionens arbejde.

Nationalkomiteen har en hjemmeside http://nationalkomite.mathematics.dk med link fra Dansk Matematisk Forenings hjemmeside.

Året 2022 blev noget mere begivenhedsrigt for Nationalkomiteen end sædvanligt. Der skulle afholdes ICM (International Congress of Mathematicians) i Skt Petersborg 3.-9. juli, 2022. Konferencen havde finansieret et program: Kovalevskaya Grants for at støtte yngre matematikeres deltagelse i ICM. I lighed med mange andre lande havde Nationalkomiteen for Matematik i Danmark valgt at deltage i dette program. Derfor var 14 phdstuderende og postdocs med tilknytning til de danske universiteter blevet udvalgt og havde fået bevilget støtte gennem dette program til at deltage i kongressen.

Men da Rusland i februar invaderede Ukraine måtte ICMs afholdelse i Skt Petersborg tages op til genovervejelse. Der blev meget hurtigt koncensus i matematikersamfundet om, at ICM under disse omstændigheder ikke kunne afholdes i Rusland. Nationalkomiteen gik sammen med DMF ud med en erklæring mod krigen. Samtidig blev alle modtagere af rejsestipendierne kontaktet direkte om, at konferencen i den oprindelige form var aflyst og stipendieprogrammet ligeså.

ICM 2022 blev som erstatning afholdt virtuelt med prisoverrækkelser af blandt andet Fields-medaljen afholdt fysisk i Helsinki. Flere af de tematiske sessioner blev lynhurtigt arrangeret som satelitter, hvor deltagerne kunne mødes fysisk og optage deres foredrag foran et publikum af fagfæller. En sådan parallelsession blev afholdt i København. Søren Galatius og Søren Fournais deltog (virtuelt) som delegerede fra Danmark ved generalforsamlingen for IMU (IMU General Assembly), der traditionelt afholdes i forbindelse med ICM.

Det blev på IMU General Assembly besluttet at næste ICM skal afholdes i New York (IMU General Assembly 19-20/7) og Philadelphia (ICM 2229/7). Det årlige kontingentet til IMU udgør EUR 5720. Heraf betaler Videnskabernes Selskab halvdelen. Nationalkomiteen holdt møde 24/1, 2023, hvor formandens beretning blev fremlagt.

Søren Fournais, formand

Beretning fra Nationalkomiteen for Matematik for året 2021

Nationalkomiteen er bindeleddet mellem dansk matematik og Den Internationale Matematiske Union (IMU). Den orienterer Dansk Matematisk Forenings medlemmer om unionens arbejde gennem medlemsbladet MATILDE.

Nationalkomiteen har en hjemmeside http://nationalkomite.mathematics.dk med link fra Dansk Matematisk Forenings hjemmeside.

Ved udgangen af 2020 udgik Mikael Rørdam af nationalkomiteen og Søren Fournais blev valgt som formand. Nationalkomiteen vil gerne takke Mikael for det gode arbejde han har lagt i komiteen i en årrække. Ved samme lejlighed blev Søren Galatius (KU) indvalgt i nationalkomiteen, udpeget af Videnskabernes Selskab. På grund af Corona blev mødet afholdt virtuelt. Ved afslutningen af 2020 lykkedes det også endelig at få Danmarks medlemskab af IMU løftet fra kategori II til kategori III. Dermed er vi medlemmer af samme standard og indflydelse som sammenlignelige (hvad angår matematisk forskning) lande.

Den næste ICM (International Congress of Mathematicians) afholdes i Skt Petersborg, d. 3.-9. juli, 2022 [1] IMU er arrangør af kongressen, som holdes hvert 4. år. Ved ICM uddeles blandt andet Fields medaljen, som er den mest prestigefyldte pris, der gives i matematik. Forud for hvert ICM afholdes generalforsamling (IMU General Assembly), hvor delegerede fra alle medlemslande deltager. Danmark kan sende tre delegerede til disse møder.

I forbindelse med ICM, 2022 er der et program for at støtte yngre matematikeres deltagelse: Kovalevskaya Grants. Nationalkomiteen har stået for at administrere dette program for danske matematikere. Der blev nedsat et udvalg bestående af Anders Yeo, Søren Galatius og Søren Fournais til at evaluere de indkomne ansøgninger. I alt 14 phd-studerende og postdocs med tilknytning til de danske universiteter er blevet udvalgt og har fået støtte gennem dette program til at deltage i kongressen. Det årlige kontingentet til IMU udgør EUR 5720, og kontingentet for 2022 er allerede betalt. Heraf betaler Videnskabernes Selskab halvdelen.

Søren Fournais, formand

[1] Denne rapport er færdiggjort i foråret 2022. På nuværende tidspunkt er ICM i Skt Petersborg aflyst som fysisk kongres på grund af krigen i Ukraine. Kongressen erstattes af en virtuel kongres.