2010-2017

Et par noter fra DMF:

  • DMFs medlemsblad, Matilde, blev nedlagt 2023 efter jubilæumsnummeret 57.
  • I september 2023 blev nationalkomiteen lagt ind som en underside af DMFs hjemmeside, da den tidligere server siderne lå på skulle nedlægges. URLen http://nationalkomite.mathematics.dk vil linke til den nye URL hos https://mathematics.dk.
  • DMF hjemmeside hostes af Aarhus Universitet. Her har man den politik at antale at alle URLer kan køre med https, og derfor ændres alle http URLer automatisk til https. Dette er naturligvis ikke helt korrekt mht de ældre links i teksten herunder. Hvis et link ikke virker, så prøv manuelt at ændre linket fra https: til http:.

Årsberetningerne gengivet på disse sider har været bragt i Dansk Matematisk Forenings medlemsblad, Matilde, og omfatter beretninger siden 2006.

Beretning fra Nationalkomiteen for Matematik for året 2017

Nationalkomiteen er bindeleddet mellem dansk matematik og Den Internationale Matematiske Union (IMU). Den orienterer Dansk Matematisk Forenings medlemmer om unionens arbejde gennem medlemsbladet MATILDE.

Nationalkomiteen har en hjemmeside http://nationalkomite.mathematics.dk med link fra Dansk Matematisk Forenings hjemmeside.

Den næste ICM (International Congress of Mathematicians) afholdes i Rio de Janeiro, d. 1-9. august, 2018. IMU er arrangør af kongressen, som holdes hvert 4. år. Ved ICM uddeles blandt andet Fields medaljen, som er den mest prestigefyldte pris, der gives i matematik. Forud for hvert ICM afholdes generalforsamling (IMU General Assembly), hvor delegerede fra alle medlemslande deltager. Danmark kan sende to delegerede til disse møder. Det kommende IMU General Assembly holdes i Sao Paolo, og nationalkomiteen sender Mikael Rørdam (formand) og Bent Ørsted (sekretær) som repræsentanter for Danmark. Der skal her bla tages stilling til venue for næste ICM i 2022, hvor Skt Petersborg og Paris er i spil.

I 2017 blev Søren Fournais (AU) indvalgt i nationalkomiteen, udpeget af Videnskabernes Selskab. I 2018 udløber mandatet for tre medlemmer af nationalkomiteen: Bent Ørsted (AU, sekretær) (udpeget af Dansk Matematisk Forening), Niels Grønbæk (KU, udpeget af Danmarks Matematikundervisnings Kommision) og Morten Brøns (DTU, udpeget af Danish Center for Applied Mathematics and Mechanics).

Nationalkomiteen for Matematik vil afholde konstituerende møde i efteråret 2018, bla med valg af formand og sekretær. Mødet tænkes forlænget med et fællesmøde med bestyrelsen for Dansk Matematisk Forening (ligesom det skete i 2016).

Det årlige kontingentet til IMU udgør EUR 2790, og kontingentet for 2018 er allerede betalt. Danmark er medlem af IMU i kategori II. Det vil være naturligt internationalt set, og det er et fortsat ønske fra nationalkomiteens side, at Danmark bliver medlem i kategori III, hvad imidlertid vil fordoble det i øvrigt beskedne medlemsgebyr.

Mikael Rørdam, formand

Beretning fra Nationalkomiteen for Matematik for året 2016

Nationalkomiteen er bindeleddet mellem dansk matematik og Den Internationale Matematiske Union (IMU). Den orienterer Dansk Matematisk Forenings medlemmer om unionens arbejde gennem medlemsbladet MATILDE.

Nationalkomiteen har en hjemmeside http://nationalkomite.mathematics.dk med link fra Dansk Matematisk Forenings hjemmeside.

Den næste ICM (International Congress of Mathematicians) afholdes i Rio de Janeiro, d. 1-9. august, 2018. IMU er arrangør af kongressen, som holdes hvert 4. år. Ved ICM uddeles blandt andet Fields medaljen, som er den mest prestigefyldte pris, der gives i matematik. Forud for hvert ICM afholdes generalforsamling (IMU General Assembly), hvor delegerede fra alle medlemslande deltager. Danmark kan sende to delegerede til disse møder. Det kommende IMU General Assembly holdes i Sao Paolo, og nationalkomiteen forventer, at Mikael Rørdam (formand) og Bent Ørsted (sekretær) vil repræsentere Denmark.

I 2016 blev Lars Døvling Andersen (AAU) genvalgt af Dansk Matematisk Forening til at sidde en ny 4-årig periode for nationalkomiteen, og Mikael Rørdam (KU) blev af Videnskabernes Selskab ligeledes genvalgt til at sidde en ny 4-årig periode. Michael Sørensen (KU) udtrådte og i stedet blev Niels Richard Hansen (KU) indvalgt i nationalkomiteen af Dansk Selskab for Teoretisk Statistik.

Nationalkomiteen for Matematik og bestyrelsen for Dansk Matematisk Forening afholdt et fællesmøde i efteråret 2016, hvor fælles interesseområder blev diskuteret.

Det årlige kontingentet til IMU udgør EUR 2790, og kontingentet for 2016 er betalt, omend med nogen forsinkelse. Det ville være ønskeligt, hvis der i Danmark var flere penge til at betale disse internationale kontingenter, så de dels kunne blive betalt rettidigt (og betalt overhovedet!), og også – i matematiks tilfælde – gav mulighed for oprykning til en højere kategori, der bedre reflekterer Danmarks rolle i matematik internationalt set.

Mikael Rørdam, formand

Beretning fra Nationalkomiteen for Matematik for året 2015.

Nationalkomiteen er bindeleddet mellem dansk matematik og Den Internationale Matematiske Union (IMU). Den orienterer Dansk Matematisk Forenings medlemmer om unionens arbejde gennem medlemsbladet MATILDE.

Nationalkomiteen har en hjemmeside http://nationalkomite.mathematics.dk med link fra Dansk Matematisk Forenings hjemmeside.

I 2014 afholdtes ICM (International Congress of Mathematicians) i Seoul d. 13-21. august. IMU er arrangør af kongressen, som holdes hvert 4. år. Rio de Janeiro er vært for næste ICM i 2018. Forud for hvert ICM afholdes generalforsamling (IMU General Assembly), hvor delegerede fra alle medlemslande deltager. Danmark kan sende to delegerede til disse møder.

Sammensætningen af nationalkomiteen var uændret i 2015, idet der kun sker nyvalg i lige år.

Kontingentbetaling til de internationale faglige unioner volder fortsat nogle problemer. Der er afsat for få penge til at kunne dække kontingenter til alle de faglige unioner, vi naturligt bør være medlem af. Kontingentet til IMU er heldigvis blevet betalt, idet der gives prioritet til grundfagene.

Der er fem medlemskategorier i IMU, hvor kategori I er den billigste, og V er den dyreste. Danmark er i den næstbilligste kategori II, Norge og Finland er i kategori III, og Sverige er i kategori IV. Medlemsniveauet bør afspejle betydningen og omfanget af den matematiske forskning i det pågældende land og landets forskningsøkonomiske formåen. I det lys, og selv under hensyntagen til nylige nedskæringer, bør Danmark være i gruppe III, ligesom vores naboer. Så længe internationale medlemsskaber af faglige unioner i Danmark er underfinansierede, vil en oprykning til gruppe III være vanskelig. Af principielle grunde ønsker vi alligevel at fremsætte vores ønske om en oprykning til gruppe III. Til oplysning er kontingentet i gruppe II pt EUR 2790, og kontingentet i gruppe III er EUR 5580.

Mikael Rørdam, formand

Beretning fra Nationalkomiteen for Matematik for året 2014

Nationalkomiteen er bindeleddet mellem dansk matematik og Den Internationale Matematiske Union (IMU). Den orienterer Dansk Matematisk Forenings medlemmer om unionens arbejde gennem medlemsbladet MATILDE.

Nationalkomiteen har en hjemmeside http://nationalkomite.mathematics.dk med link fra Dansk Matematisk Forenings hjemmeside.

I 2014 afholdtes ICM (International Congress of Mathematicians) i Seoul d. 13-21. august. IMU er arrangør af kongressen, som holdes hvert 4. år. Der blev uddelt 4 Fields medaljer til hhv Artur Avila, Manjul Bhargava, Martin Hairer og Maryam Mirzakhani. Sidstnævnte er første kvindelige modtager af Fields medaljen. Søren Galatius (Stanford) holdt inviteret foredrag i Sektion 6, Topology.

Forud for ICM holdt IMU dets generalforsamling d. 10.-11. august i Gyeongju, Sydkorea. Til generalforsamlingen deltog Mikael Rørdam og Bent Ørsted fra Danmark. Der blev valgt ny bestyrelse (executive committee) for IMU med S. Mori (Kyoto, tidl. Fields medalje modtager) som ny præsident, Helge Holden (Norge), som ny sekretær, og A. Dickenstein og V. Jones (ligeledes tidligere Fields medalje modtager) som nye vicepræsidenter. Der var under generalforsamlingen fokus på udviklingen af matematik i den tredje verden. Rio de Janeiro blev valgt som vært for næste ICM i 2018.

Sammensætningen af nationalkomiteen var uændret i 2014, idet Bent Ørsteds valgperiode blev forlænget af Dansk Matematisk Forening frem til 2018, Niels Grønbæks valgperiode blev forlænget af Danmarks Matematikundervisnings Kommision frem til 2018, og Morten Brøns valgperiode blev forlænget af DCAMM ligeledes frem til 2018.

Kontingentbetaling til de internationale faglige unioner var fortsat til diskussion i 2014, idet der ikke er afsat tilstrækkeligt med penge til at betale alle kontingenter. Det blev besluttet at give prioritet til grundfagene, herunder matematik. Betalingen foretages af Danske Universiteter og formidles af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Mikael Rørdam, formand

## Beretning fra Nationalkomiteen for Matematik for året 2013

Nationalkomiteen er bindeleddet mellem dansk matematik og Den Internationale Matematiske Union (IMU). Den orienterer Dansk Matematisk Forenings medlemmer om unionens arbejde gennem medlemsbladet MATILDE.

Sammensætningen af nationalkomiteen var uændret i 2013.

Nationalkomiteen har en hjemmeside: <nationalkomite.mathematics.dk>

IMU er igang med forberedelserne med det kommende ICM, som holdes i Seoul d. 13.-21. august 2014. Yderligere oplysninger om ICM kan findes på dets hjemmeside: http://www.icm2014.org. Forud for kongressen holdes generalforsamling i IMU, hvor bla sted for det kommende ICM bliver besluttet, og ny præsident for IMU bliver valgt. Danmark sender to repræsentanter til denne forsamling: Bent Ørsted og Mikael Rørdam.

Kontingentbetaling til de internationale faglige unioner var fortsat til diskussion i 2013, idet der ikke er afsat tilstrækkeligt med penge til at betale alle kontingenter. Det blev besluttet at give prioritet til grundfagene, herunder matematik. Betalingen foretages af Danske Universiteter og formidles af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Mikael Rørdam, formand

Beretning fra Nationalkomiteen for Matematik for året 2012

Nationalkomiteen er bindeleddet mellem dansk matematik og Den Internationale Matematiske Union (IMU). Den orienterer Dansk Matematisk Forenings medlemmer om unionens arbejde gennem medlemsbladet MATILDE.

I 2012 fratrådte vores mangeårige formand, Christian Berg, sin plads i nationalkomiteen. Efter indstilling fra Dansk Matematisk Forening, blev professor og prodekan Lars Døvling Andersen valgt til at overtage Berg’s plads i nationalkomiteen. Nationalkomiteen holdt stiftende generalforsamling d. 23. November 2012, hvor Mikael Rørdam blev valgt til formand og Bent Ørsted blev valgt til sekretær. De øvrige medlemmer af komiteen er Henning Haahr Andersen (AU), Morten Brøns (DTU), Niels Grønbæk (KU) og Michael Sørensen (KU).

Nationalkomiteen har en hjemmeside: http://nationalkomite.mathematics.dk med link fra Dansk Matematisk Forenings hjemmeside.

IMU er igang med forberedelserne med det kommende ICM, som holdes i Seoul d. 13.-21. august 2014. Yderligere oplysninger om ICM kan findes på dets hjemmeside: http://www.icm2014.org. Forud for kongressen holdes generalforsamling i IMU, hvor bla sted for det kommende ICM bliver besluttet, og ny præsident for IMU bliver valgt. Danmark kan sende to repræsentanter til denne forsamling.

Ligesom for alle øvrige internationale unioner, blev medlemsskabet af IMU, herunder betaling af kontingent, indtil 2011 varetaget af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Kontingentbetalingen blev i 2012 flyttet til Danske Universiteter, mens medlemsskabet fortsat blev administreret af Videnskabernes Selskab. Der arbejdes på at finde en permanent løsning for kontingentbetalingen til IMU og varetagelse af medlemsskabet af IMU.

Mikael Rørdam, formand

Beretning fra Nationalkomiteen for Matematik for året 2011

Nationalkomiteen er bindeleddet mellem dansk matematik og Den Internationale Matematiske Union (IMU) og den orienterer Dansk Matematisk Forenings (DMF) medlemmer om unionens arbejde gennem medlemsbladet MATILDE.

Nationalkomiteen har i 2011 haft følgende sammensætning: Henning Haahr Andersen, Christian Berg (formand), Morten Brøns, Niels Grønbæk, Mikael Rørdam (sekretær), Michael Sørensen og Bent Ørsted.

Nationalkomiteen har en hjemmeside http://nationalkomite.mathematics.dk med link fra DMF.

IMU er i gang med planlægningen af ICM 2014, som skal finde sted i Seoul, Korea, 13.-21. august 2014. Som formand for programkomiteen er valgt Carlos Kenig, University of Chicago. Yderligere information om IMU’s arbejde kan findes på http://www.mathunion.org/.

Der er mulighed for at stille forslag om at være værtsland for ICM 2018 med ansøgningsfrist 20.11.2012.

Siden 1. januar 2011 har IMU haft et permanent sekretariat ved Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics (WIAS) i centrum af Berlin.

Christian Berg, formand

Beretning fra Nationalkomiteen for matematik for året 2010

Nationalkomiteen er bindeleddet mellem dansk matematik og Den Internationale Matematiske Union (IMU), og den orienterer Dansk Matematisk Forenings medlemmer gennem medlemsbladet MATILDE.

Nationalkomiteen har i 2010 haft følgende sammensætning: Henning Haahr Andersen, Christian Berg (formand), Morten Brøns, Hans Christian Hansen, Mikael Rørdam (sekretær), Michael Sørensen og Bent Ørsted.

Nationalkomiteen har en hjemmeside http://nationalkomite.mathematics.dk med link fra DMF.

IMU’s Generalforsamling fandt sted i Bangalore, Indien, 16.-17. august, med undertegnede som dansk delegeret. Det blev bl. a. besluttet, at der oprettes et permanent sekretariat for IMU, og at det efter et generøst tilbud fra matematikmiljøet i Berlin får kontorer der.

Som præsident for IMU for 2011-2014 valgtes Ingrid Daubechies, som er kendt for sine arbejder om wavelets. Jesper Lützen blev valgt til “International Commission on the History of Mathematics”.

Efter generalforsamlingen afholdtes den Internationale matematikerkongres (ICM2010) i Hyderabad, 19.-27. august. Kongressen hvert fjerde år er IMU’s vigtigste opgave. Ved den lejlighed uddeltes Fields medaljen og en lang række indbudte foredragsholdere gjorde status over de nyeste matematiske opdagelser. Fra Danmark var indbudt Jesper Grodal (KU) og Tinne Hoff Kjeldsen (RUC).

Christian Berg, formand