Lidt nyt fra egen andedam

Dansk Matematisk Forening har holdt generalforsamling og en ny bestyrelse har konstitueret sig.

Den 7. marts afholdt Dansk Matematisk Forening generalforsamling på Københavns Universitet. I sagens natur er der skrevet et referat, der kan tilgås fra hjemmesiden på dette link https://mathematics.dk/aktiviteter/generalforsamling/2024. Siden generalforsamlingen har den nye bestyrelse konstitueret sig, og vi afholdt også et foredrag i forbindelse med generalforsamlingen. Derfor fandt vi det passende med et hurtigt indlæg på bloggen.

Ny bestyrelse

Bestyrelsen i Dansk Matematisk Forening er på valg ved generalforsamlingerne i lige årstal, og da 2024 jo er et sådant årstal, var der bestyrelsesvalg i år. Valget blev afviklet i al fredsommelighed, og den nye bestyrelse består af Simon Kristensen (AU, formand), Asger Törnquist (KU, Næstformand og sekretær), Anne Marie Svane (AaU, kasserer), Jakob Lemvig (DTU) og David Kyed (SDU). Alle er gengangere fra den tidligere bestyrelse, der udover de fem valgte bestod af Jessica Carter (AU) og Steen Thorbjørnsen (AU). Ingen af de to kunne genvælges ifølge vedtægterne, så bestyrelsen er nu reduceret fra syv til fem medlemmer. De tilbageværende siger tak til Steen og Jessica for indsatsen.

DMF får en Code of Conduct

Generalforsamlingen vedtog, at foreningen nu har en Code of Conduct. Det viser sig nemlig, at folk ikke altid ved, at man skal opføre sig ordentligt, og det er nemmere at fortælle dem, hvis man har skrevet den slags ned. Derfor har vi vedtaget et sæt retningslinjer for god opførsel, som vi forventer bliver overholdt ved vores egne arrangementer samt ved arrangementer, som vi har støttet økonomisk. Bestyrelsen arbejder i lyset af generalforsamlingens kommentarer videre med den tekst, der lige nu foreligger, men indtil næste år er teksten gældende. Den ligger sammen med de øvrige tekster fra generalforsamlingen her https://mathematics.dk/aktiviteter/generalforsamling/2024. Den kommer også til at stå på hjemmesiden med sit eget link.

Nyt æresmedlem

I DMF er det muligt for en generalforsamling at udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer skal foreslås af besyrelsen og deres status skal vedtages af generalforsamlingen. Det er længe siden, der sidst er blevet udnævnt et æresmedlem af foreningen, men i år havde bestyrelsen indstillet Lars Madsen, der også blev udnævnt. Lars har i mange år stået for alt det tekniske ved DMFs drift fra medlemskartotek til hjemmeside. Det er faktisk Lars’ fortjeneste, at du kan læse det her. Samtidig opfordrede generalforsamlingen også til, at kandidater til æresmedlemskab kan fremsendes til bestyrelsen, så vi igen kan begynde at bruge muligheden.

Foredrag med Samuli Siltanen

Efter alt det formelle ved generalforsamlingen holdt Samuli Siltanen fra Helsinki et fremragende foredrag om matematisk tomografi. De fremmødte fik glæde af en del matematisk teori for det inverse problem, der dagligt løses på landets hospitaler. Alt sammen krydret med billeder og film, hvor vi blandt andet så, hvad der sker i en mokka-kande, når den brygger. Samuli har en kanal på YouTube under navnet Professor Sam, hvor man kan se en masse af hans formidling. Det er decideret fremragende.

Simon Kristensen