Generalforsamling 2024 og foredrag

DMF afholder generalforsamling efterfulgt af et foredrag med Samuli Siltanen (Helsinki).

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk Matematisk Forening

7. marts, 2024, kl. 15:15

på Københavns Universitet, H. C. Ørstedsinstituttet, Universitetsparken 5, 2100 København Ø i Auditorium 1.

Dagsordenen er som følger:

  • Valg af dirigent.
  • Godkendelse af dagsorden.
  • Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virke fra maj 2023 til marts 2024.
  • Kassereren forelægger, forsynet med revisorernes påtegninger og til godkendelse, regnskabet for 2023 (bilag følger).
  • Kassereren afgiver status for budgettet for 2024 (bilag følger).
  • Valg af bestyrelse og revisorer. Hele bestyrelsen og revisionen er på valg.
  • Indkomne forslag (bilag følger).
  • Diskussion af kommende aktiviteter i Dansk Matematisk Forening.
  • Eventuelt.

Efter generalforsamlingen holder Samuli Siltanen (University of Helsinki) et foredrag med titlen “The magic of math: three-dimensional X-ray vision”. Samuli arbejder med inverse problemer – specielt med tomografi – og har en passion for matematikformidling. Han har blandt andet skrevet bogen “Step into the World of Mathematics” (Springer 2021), der formidler hvordan matematik er tilstede i mange af livets forhold på en måde, der på samme tid er stringent og ikke kræver stor matematisk baggrund. Udover Samulis videnskabelig arbejde, fungerer han aktuelt også som kasserer for European Mathematical Society.

Samuli har skrevet følgende abstract:

X-ray images were invented in the late 19th century and immediately found applications in medicine: bone fractures could be easily seen in radiographs. In the 1970’s a new X-ray based innovation was introduced. Tomography, or slice imaging, revealed the inner structure of a patient point by point as a three-dimensional map of tissues. This opened up a new world for doctors as they could do precise diagnosing based on these “CAT-scans”. Tomography is based on recording X-ray images of the patient along many directions, and then using mathematics in a clever way for combining the information into a 3D image. This talk explains that process in simple terms. An important research topic in modern mathematics is to look for a way to do tomographic imaging with the least possible amount of radiation dose to the patient. Or to compensate for incomplete measurements caused by restrictions in the imaging arrangement. This is based on a process called regularisation, also illustrated in the talk in an easy-to-understand way. Also: there is a fun quiz revealing natural tomographers among the audience.

Foredraget starter kl. 17:00 og afvikles ligeledes i Auditorium 1 på H. C. Ørstedsinstituttet, Københavns Universitet. Alle – medlemmer af DMF såvel som interesserede – er velkomne til foredraget.