DMF fylder 140 år: EMS/DMF Joint Mathematical Weekend, Aarhus, april 5-7, 2013

DMF fylder 140 år. I den forbindelse afholdes der et weekendarrangement i fællesskab med EMS.

Der er i forbindelse med arrangementet lavet et eksternt site. I forbindelse med arrangementet afholdes desuden et møde blandt formændene af de forskellige matematiske foreninger.

Formændenes møde