2000

År 2000 Matematik Verdensår

År 2000 er af IMU (the International Mathematical Union) og UNESCO blevet erklæret for matematik verdensår (WMY-2000).

  • Aktiviteter der planlagt i Danmark (siden findes ikke mere)
  • Komité nedsat af DMF i anledning af at år 2000