MatNyt

I gennem en årrække har DMF (via matematik på KU) haft en tjeneste, hvor matematik relaterede arrangementer (seminarer, konferencer etc.) kunne annonceres. Systemet har været kendt som MatNyt.

Eftersom KU har valgt at nedlægge det kalendersystem, som var grundstenen i systemet, har DMF samtidigt valgt at nedlægge MatNyt. Specielt udsigten til at annonceringer/opdateringer i et fremtidigt MatNyt-system ville komme til at kræve dobbelt arbejde på de enkelte institutioner, har vejet tungt i beslutningen om nedlæggelsen.

I stedet er her en liste over aktivitetskalendere ved de matematiske institutioner ved danske universiteter:

(er der relevante aktivitetskalendere vi har glemt, så send os en email)