To års gratis medlemskab for kandidatstuderende

Er du kandidatstuderende i et matematisk fag? Eller kender du nogen, der er? Vi tilbyder to års gratis medlemskab af Dansk Matematisk Forening til kandidatstuderende! Du er selvfølgelig også velkommen, hvis du ikke er kandidatstuderende. Så koster det bare et beskedent kontingent. Læs mere her om vores aktiviteter.

Hvis du er kandidatstuderende i et matematisk fag, så tilbyder Dansk Matematisk Forening to års gratis medlemskab. Dansk Matematisk Forening (DMF) har som formål at virke til gavn for den matematiske forskning og undervisning i Danmark. Foreningen står lige overfor at skulle fejre sit 150-års jubilæum, så det er en gammel og traditionsrig forening.

Men hvad laver DMF så?

  • Det er DMF, der i samarbejde med Edlund A/S uddeler Specialeprisen i matematik hvert år.
  • I starten af hver måned udsender DMF et elektronisk nyhedsbrev, der bringer nyheder fra den danske og internationale matematikverden samt lister over alle annoncerede foredrag på de danske matematik-institutter. Desuden formidles opslag om ledige ph.d.-stipendier og andre jobmuligheder indenfor matematik på de danske universiteter.
  • Vi har støttet og støtter forskellige arrangementer, som du muligvis har bemærket og måske endda deltaget i. Senest har vi støttet en mini-konference i Aarhus i anledning af International Women in Maths Day i maj 2022. Vi støtter også den tilsvarende begivenhed i 2023, hvor den foregår på SDU.
  • Vi er også dybt involverede i organiseringen af Den 29. Nordiske Matematikerkongres, der afholdes i Aalborg i sommeren 2023.
  • Vi samarbejder med de øvrige matematiske foreninger i Europa og verden, og udgiver sammen med de øvrige skandinaviske matematiske foreninger det videnskabelige tidsskrift .

Ud over aktiviteter, som vi har sammen med andre, barsler vi selv med forskellige planer.

  • Vi arbejder på en stribe foredrag rundt omkring på landets universiteter med start i foråret 2023.
  • Vi har denne nystartede blog, som du sidder og læser med på.
  • Og vi er altid åbne for idéer fra medlemmerne til nye aktiviteter.

Det normale årlige kontingent er på 310 kr., men vi tilbyder som sagt alle kandidatstuderende 2 års gratis medlemskab. Som medlem af DMF er der yderligere mulighed for at blive individuelt medlem af European Mathematical Society (EMS) til nedsat kontingent. Aktuelt er kontingentet til EMS på 185 kr. årligt. Dette er dog ikke gratis for studerende.

Vi håber, at du vil tage imod tilbuddet om medlemskab – både hvis du er studerende eller hvis du ikke er. Det er blot en forudsætning for medlemskab, at du har en eller anden tilknytning til faget matematik. Du behøver blot at udfylde formularen på

Hvis du er studerende, så husk at sætte kryds, hvor du kan angive dette.