Foredrag og bestyrelsesmøde

Dansk Matematisk Forening afholdt foredrag med Viggo Andreasen

Fredag d. 10. marts var Danmarks nok mest offentligt kendte matematiker, Viggo Andreasen, på besøg i København for at holde et foredrag for Dansk Matematisk Forenings medlemmer med titlen "Using mathematics to understand and communicate about the corona-pandemic in Denmark". Viggo er til daglig lektor på RUC, hvor han forsker i epidemimodellering, men under coronapandemien blev han en af mediernes mest benyttede eksperter. I foredraget fortalte han om sin rolle i forbindelse med myndighedernes coronahåndtering. Særligt delte han ud af sine erfaringer med at skulle kommunikere komplicerede matematiske modeller til både beslutningstagere og den brede befolkning. På billedet ses Viggo Andreasen sammen med formand i Dansk Matematisk Forening, Simon Kristensen.

I forbindelse med foredraget benyttede bestyrelsen i Dansk Matematisk forening lejligheden til at afholde sit første fysiske bestyrelsesmøde siden pandemien. Blandt de emner der blev diskuteret var nedsættelse af bedømmelsesudvalg til årets specialepris og fejring af Dansk Matematisk Forenings 150 års jubilæum i forbindelse med Nordic Congress of Mathematicians, som afholdes i Aalborg d. 3.–7. juli. Ved samme lejlighed mødtes bestyrelsen med eksekutivkommitéen for European Mathematical Society, der afholdt møde på KU, som er hjemsted for præsidenten for EMS, Jan Philip Solovej.