DMF-Edlund Specialeprisen 2022 er overrakt!

Henriette Dyhr Rahbek fik 16. august overrakt Specialeprisen ved en ceremoni på DTU

Årets modtager af DMF-Edlund Specialeprisen for 2022 blev Henriette Dyhr Rahbek, der skrev til speciale på DTU under vejledning af Mirza Karamehmedović (DTU) med ekstern vejledning Faouzi Triki (Grenoble). Henriettes speciale har titlen "Analytical and numerical treatment of the phase retrieval problem." I lighed med de sidste 15 år var prisen sponsoreret af Edlund A/S, der også var repræsenteret ved overrækkelsen ved Chief Product Officer Jerôme Baltzersen

Henriettes speciale blev sammen med seks andre indstillet til prisen og vurderet i et bedømmelsesudvalg med Vagn Lundsgaard Hansen (DTU) som formand. Bedømmelsesudvalget skrev følgende indstilling af specialet:

Specialet ligger i området harmonisk/numerisk analyse og computational mathematics. Henriette er mest interesseret i fase-rekonstruktions-problemet (the phase retrieval problem, PRP). Et vigtigt specialtilfælde af PRP er rekonstruktion af en kvadratisk integrabel funktion, når man kun har givet absolut værdien af den Fourier-transformerede af en modulus af funktionen. Blandt de mange anvendelser af PRP kan nævnes (de)kompression af lydsignaler, karakterisering af materialer på nanoskala ved optisk diffraktionsmikroskopi, samt fejlfinding i komplicerede optiske systemer (the Hubble Space Telescope blev reddet med PRP). Samtidig udgør fase-rekonstruktions-problemet et interessant matematisk emne i sig selv, som er genstand for en intensiv forskningsindsats. Specialet er skrevet på en matematisk korrekt, klar, detaljeret og komplet måde, men er samtidig pædagogisk og bruger eksempler og illustrationer til at motivere læseren. Den grundige afhandling gør det nemmere for andre at sætte sig ind i de moderne teoretiske aspekter af fase-rekonstruktions-problemet.

Hvis dette er helt sort snak for læseren, så har Henriette heldigvis lovet at skrive et indlæg på denne blog, hvor hun vil fortælle lidt om sit speciale.

De af os, der var så heldige at være tilstede ved uddelingen af prisen, fik fornøjelsen af at høre både Henriette og Mirza fortælle om fase-rekonstruktions-problemet i et foredrag. Foredragene var af særdeles høj kvalitet, og selv for jeres udsendte talteoretiker -- der jo i sagens natur er noget langt fra den anvendte matematik -- var det både interessant, forståeligt og lærerigt. Jeg ser allerede frem til at læse Henriettes fremstilling her på bloggen.

Simon Kristensen, formand