12. maj arrangement ved SDU

Den 12. maj blev i år fejret ved en konference på SDU

DMF har bidraget med økonomisk støtte til arrangementet Women Mathematicians in Sciences, som netop er blevet afholdt ved SDU. Konferencen var ét af mange møder og events, der afholdes verden over i forbindelse med fejringen af kvinder i matematik den 12. maj. Datoen markerer fødselsdagen for den Iranskfødte Maryam Mirzakhani, som var den første kvindelige modtager af en Fields medalje.

Mirzakhani modtog medaljen i 2014 ved den internationale matematikkongress i Seoul for sit arbejde indenfor geometri og dynamiske systemer. Efter hendes alt for tidlige død, blev det i efteråret 2018 foreslået ved World Meeting for Women in Mathematics, (WM)², at man kunne afholde forskellige typer af arrangementer, der øger opmærksomheden om kvindelige matematikere, hvert år omkring den 12. maj. Der kan findes mere information om dette års arrangementer og om selve konceptet via

Konferencen var nummer to i rækken af 12. maj møder, der samler matematikere på tværs af de danske matematikinstitutter. Det første møde blev afholdt ved Aarhus Universitet i foråret 2022, og her var stor enighed om, at det var en så stor succes, at konceptet måtte gentages. Dette års møde blev arrangeret af lektor Jing Qin, Aya Mølgaard og Katrine von Bornemann Hjelmborg (studerende i henholdsvis anvendt matematik og matematik), alle fra Institut for Matematik og Datalogi, SDU.

I alt 44 personer havde tilmeldt sig arrangementet, og stort set alle de forskellige matematik-institutter i Danmark var repræsenteret. Udover de inviterede oplægsholdere var der mulighed for at deltagerne kunne tilmelde sig med et foredrag. Programmet spændte vidt – der var foredrag om forskellige emner indenfor statistik, anvendt matematik og matematikkens didaktik og videnskabsteori til de mere teoretiske områder indenfor analyse og geometri. I pauserne og til den fælles middag torsdag aften var der fin mulighed for at netværke på kryds og tværs.

En væsentlig ting ved disse møder er, at studerende også er meget velkomne – både som tilhørere og som oplægsholdere – og, at mødet giver rig lejlighed til at tale med andre kvindelige studerende og forskere fra de deltagende institutioner. Forhåbningen er, at møderne kan medvirke til at inspirere flere kvinder til at forfølge en forskerkarriere indenfor matematik.