Uddeling af Specialeprisen 2015

Fredag den 10. juni 2016 kl 15 (efter DMFs generalforsamling) hos H.C. Ørsted Instituttet, Københavns Universitet, Universitetsparken 5, København Ø, Auditorium 10

Prisoverrækkelsen finder sted efter generalforsamlingen (samme sted) og forventes at starte kl. 15:00 og vil bestå af

  • En kort velkomst ved Bjarne Toft og formanden for bedømmelsesudvalget Vagn Lundsgaard Hansen.
  • Prismodtageren Nilin Abrahamsen holder sammen med sin specialevejleder Professor Jan Philip Solovej, et foredrag om specialet og dets emnekreds Widoms’s conjecture for Flat Symbols and Scaling of Entanglement Entropy. Efter foredraget overrækkes prisen til Nilin Abrahamsen.
  • Efter det formelle arrangementet er DMF vært ved en uformel reception. Denne del af arrangementet forventes at starte omkring kl. 16:15 og slutte omkring kl. 17:30.

Bedømmelsesudvalget har afgivet en udførlig indstilling med bl.a. følgende kortfattede beskrivelse af Nilin Abrahamsens speciale:

I dette ambitiøse speciale om et emne inden for et meget aktuelt forskningsfelt i såvel matematik som fysik gives et nyt og elegant bevis for den såkaldte Widoms’s formodning. Specialet indeholder en fin gennemgang af et avanceret emne i matematisk analyse med forbindelser til matematisk fysik, og er en teknisk præstation på et højt niveau med alle detaljer i den asymptotiske udvikling af sporet af en (bestemt type) pseudodifferentialoperator på plads. Specialet er meget imponerende og selvstændigt udført. Det indeholder originale forskningsresultater og har næsten karakter af en lille ph.d. afhandling.

 


Billedet herunder er fra uddelingen af Specialeprisen for 2014. På billedet ses

  • Bjarne Toft, SDU, formand for DMF
  • Signe Agerholm Clausen, AU, prismodtager
  • Henning Haahr Andersen, AU, vejleder
  • Khalid Rian, Edlund A/S