Overrækkelse af specialeprisen for 2010

Prisen for det bedste matematikspeciale i 2010 går til cand. scient. Kåre Schou Gjaldbæk, Københavns Universitet, for hans speciale om algebra med titel: "Højere forgreningsgrupper og Artin-føreren"

Onsdag den 15. juni 2011 på H.C. Ørsted Instituttet.

Kære medlemmer,

Bestyrelsen for Dansk Matematisk Forening har efter indstilling fra et bedømmelsesudvalg fundet en vinder af Specialeprisen for 2010. Det er tredje gang foreningen uddeler en specialepris.

Prisen for det bedste matematikspeciale i 2010 går til cand. scient. Kåre Schou Gjaldbæk, Københavns Universitet, for hans speciale om algebra med titel: "Højere forgrenings grupper og Artin-føreren".

Prisen består i et diplom og en kontant sum på kr. 15.000, sponsoreret af virksomheden Edlund A/S, og den overrækkes ved en festlighed onsdag den 15. juni 2011 på H.C. Ørsted Instituttet, Auditorium 4, kl. 15:15.

Program

15:15 – 15:25 Kort velkomst ved Vagn Lundsgaard Hansen og præsentation af specialeprisen.
15:25 - 15:55 Lektor Ian Kiming, Københavns Universitet, holder foredraget “Artin-førere” om emnet bag det prisbelønnede speciale.
15:55 – 16:00 Efter foredraget over rækkes prisen til Kåre Schou Gjaldbæk.
16:00 – 16:45 Dansk Matematisk Forening er vært ved en reception.

Med venlig hilsen

Vagn Lundsgaard Hansen

PS: Der afholdes Ordinær Generalforsamling torsdag den 30. juni 2011 på H.C. Ørsted In stituttet. Nærmere vil blive meddelt snarest