Indkaldelse af forslag til Specialeprisen for 2020

Dansk Matematisk Forening indkalder herved forslag til SPECIALEPRISEN FOR 2020. <br />Frist: 15. januar 2020

Dansk Matematisk Forening indkalder herved forslag til

SPECIALEPRISEN FOR 2020
Frist: 15. januar 2021

Indstillinger til DMF specialeprisen for 2020 skal være modtaget senest fredag den 15. januar 2021. Specialer, der kan indstilles, skal være bedømt i løbet af kalenderåret 2020.

Ved bedømmelsen af et speciale vil der ud over kvaliteten af det matematiske indhold og den sproglige udformning af specialet også blive lagt vægt på specialets formidlingsmæssige kvaliteter.

En elektronisk indstilling af et speciale (pdf-format) fremsendes til Vagn Lundsgaard Hansen på e-mail: vlha@dtu.dk.

Medlemmer af Dansk Matematisk Forening opfordres til aktivt at medvirke til, at der bliver indstillet kandidatspecialer fra alle landets universiteter. Indstillinger modtages fra alle (også ikke-medlemmer).

Dansk Matematisk Forening har en fortsat ambition om, at specialeprisen skal udgøre en kendt og prestigefuld pris i det danske matematiske universitetsmiljø. Med prisen følger et kontantbeløb på 15.000. kr., der sponsoreres af Edlund A/S. Edlund A/S har sponsoreret specialeprisen siden den første gang blev uddelt i 2008. Firmaet har omkring 250 ansatte, hvoraf ca. 50% har en matematisk baggrund (se http://www.edlund.dk for yderligere information). Gennem sit sponsorat af specialeprisen ønsker Edlund A/S at fremhæve vigtigheden af, at Danmark fortsat uddanner kandidater indenfor matematik af højeste internationale standard.

Dansk Matematisk Forening afholder i 2021 et arrangement med foredrag, prisoverrækkelse og reception på prismodtagerens universitet.

Med venlig hilsen,

Michael Pedersen
Formand for Dansk Matematisk Forening