IMAGINARY på 3 minutter

Matematik-udstillingen IMAGINARY på Steno Museet i Aarhus er nu afsluttet. Hvis man ikke nåede at se den (eller vil gense den) er der en 3 minutters video på YouTube.

Matematik-udstillingen IMAGINARY på Steno Museet i Aarhus er nu afsluttet. Hvis man ikke nåede at se den (eller vil gense den) er der en 3 minutters video på YouTube .

Udstilling åbnede i april 2013 som led i den matematiske weekend i Aarhus i april 2013, hvor Dansk Matematisk Forenings 140 års jubilæum blev markeret.

En speciel tak til Jane Jamshidi, Jørgen Ellegaard Andersen og Johan Martens fra QGM-centeret ved Aarhus Universitet, og Steen Markvorsen, DTU Compute, for deres engagement og store arbejde med at få udstillingen stablet på benene (trykning af billeder, fremstilling af modeller på 3D-printer, indkøb af modeller, opstillingen). Endvidere en varm tak til de organisationer som hjalp med direkte sponsorstøtte: Matematisk Institut KU, DTU Compute, IMADA SDU og QGM AU. Og sidst men ikke mindst tak til Steno Museet, som har stillet plads, udstillings-ekspertise og arbejdskraft til rådighed.

Udstillingens genstande placeres nu på AU og DTU, men de vil efter nærmere aftale med DMF, QGM og DTU kunne udlånes til nye udstillinger i fremtiden.