Høringssvar vedrørende Forslag til Lov om de Gymnasiale Uddannelser

DMF har indsendt et høringssvar, hvor det påpeges at der er en modsætning mellem ønsket om øge elevernes matematiske kompetencer og forslaget om en reduktion i de kompetencer der kræves af lærerne.