Høringssvar gav resultat

De høringssvar, som bl.a. DMF indsendte til Ministeriet for Børn, Uddannelse og Ligestilling i september 2016, gav et positivt resultat, idet Ministeriet fulgte den indstilling vi sendte. Det er glædeligt.

Tak til specielt Lisbeth Fajstrup, AAU, for at have gjort opmærksom på den fare der lurede og taget initiativ til høringssvaret.

Venlig hilsen
Bjarne Toft (afgået formand for DMF)

Bilag: