Fremtidens Matematik - indbydelse til konference 21. maj 2014

I det moderne samfund styres produktion og hverdag i stadigt højere grad af underliggende matematik, som er usynlig for de fleste. Hvem skal kende til den, hvordan skal den udvikles, og hvordan skal der undervises i den? Disse spørgsmål udfordrer den traditionelle matematikundervisning.

I det moderne samfund styres produktion og hverdag i stadigt højere grad af underliggende matematik, som er usynlig for de fleste. Hvem skal kende til den, hvordan skal den udvikles, og hvordan skal der undervises i den? Disse spørgsmål udfordrer den traditionelle matematikundervisning.

Der afsættes ganske mange midler bl.a. til forøgelse af timetallet i matematik i folkeskolen og på læreruddannelserne. I tråd hermed skærpes adgangsgi vende matematikkrav til mange efterfølgende uddannelser.

Men de mange dagsordner for udvikling af undervisning og uddannelser synes ikke ledsaget af tilstrækkelige bud på, hvad indhold og kompetencer skal være i det øgede matematikvolumen. Derfor er der netop nu brug for eftertanke: Hvad er kerneværdierne i den traditionelle matematik, hvilke dele har tiden gjort mindre aktuelle, og hvilke nye matematikkompetencer bør udvikles?

Med konferencen Fremtidens Matematik har vi forsøgt at samle en række oplægsholdere der fra hver deres ståsted vil give nogle bud de matematik kompetencer de ser behov for og hvilke krav det stiller til fremtidens uddannelser.

Vi håber med konferencen at give input og inspirati on til temaer, arbejdsformer og fagligt fokus i matematikundervisning – specielt har vi fokus på un gdomsuddannelserne og overgang til videregående uddannelse, hvor kompetencer i matematik spiller en vigtig rolle.

Oplægsholderne har baggrund i brancheorganisationer, matematiktunge virksomheder, uddannelsesinstitutioner og matematikfaglige organisationer. Programmet er vedlagt.

Deltagelse i konferencen er gratis og inkluderer en let frokost. Af hensyn til planlægning vil vi meget gerne have tilsagn om deltagelse senest den 7. maj 2014. Tilmelding til konferencen kan foregå på konferencens hjemmeside: www.math.ku.dk/forskning/cmu/konference_fm

Konferencen arrangeres af Center for Computerbaseret Matematikundervisning, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet, og DTU Compute.

Med venlig hilsen

Niels Grønbæk, CMU
Karsten Schmidt, DTU Compute

Program