Generalforsamling 2023 og foredrag

DMF afholder generalforsamling efterfulgt af et foredrag med matematisk epidemiolog Viggo Andreasen (RUC).

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk Matematisk Forening

onsdag den 31. maj, 2023, kl. 14:15

på Syddansk Universitet (Campusvej 55, 5230 Odense M) i IMADA Mødelokale 1.

Dagsordenen er følgende:

  • Valg af dirigent.
  • Godkendelse af dagsorden.
  • Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virke fra september 2022 til maj 2023.
  • Kassereren forelægger, forsynet med revisorernes påtegninger og til godkendelse, regnskabet for 2022 (bilag følger).
  • Kassereren afgiver status for budgettet for 2023 (bilag følger).
  • Diskussion af kommende aktiviteter i Dansk Matematisk Forening. Bestyrelsen tager gerne imod idéer og forslag.
  • Eventuelt.

Efter generalforsamlingen holder Viggo Andreasen (Roskilde Universitet) et foredrag med titlen: "Using mathematics to understand and communicate about the corona-pandemic in Denmark". Viggo har skrevet følgende abstract om sit foredrag:

Due to an effective control of the initial corona-epidemic, no appreciable susceptible depletion occurred in Denmark until January 2022. Still the basic SIR-type epidemic models provided a useful basis for thinking about epidemic mitigation as well as for communicating to decision makers and the general public. I will gives examples of how epidemic models influenced the Danish mitigation strategy during the period where vaccines were not available. Disease transmission in human populations can not be subject to experimentation. This imposes limitations on how models may be used and interpreted.

Foredraget starter kl. 16:15 og afvikles i Lokale U170 på Syddansk Universitet. Alle er velkomne.