Generalforsamling 2022

Torsdag den 8. september kl. 14:00–15:00

Generalforsamlingen afholdes online via Zoom gennem linket:

Hvis man ikke allerede har installeret Zoom, kan det gratis downloades til Windows/Mac/Linux, tablet, og smartphone (via alm. download eller Google Play eller Apple App store). Man får automatisk mulighed for at klikke sig til en installation via mødelinket

Dagsorden

Valg af dirigent

  1. Godkendelse af dagsorden.
  2. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virke fra august 2021 til august 2022.
  3. Kassereren forelægger, forsynet med revisorernes påtegninger og til godkendelse, regnskabet for 2021.
  4. Kassereren afgiver status for budgettet for 2021.
  5. Valg af bestyrelse og revisorer. Hele bestyrelsen og begge revisorer er på valg.
  6. Eventuelt.