Generalforsamling 2021

Onsdag den 8. september kl. 15:00 via Zoom

På grund af den fortsatte covid-19 pandemi bliver generalforsamlingen afholdt online via Zoom.

Hvis man ikke allerede har installeret Zoom, kan det gratis downloades til Windows/Mac/Linux, tablet, og smartphone (via alm. download eller Google Play eller Apple App store). Man får automatisk mulighed for at klikke sig til en installation via mødelinket

Dagsorden

Valg af dirigent

  1. Godkendelse af dagsorden.
  2. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virke fra august 2020 til august 2021.
  3. Kassereren forelægger, forsynet med revisorernes påtegninger og til godkendelse, regnskabet for 2020.
  4. Kassereren afgiver status for budgettet for 2021.
  5. Behandling af forslag om gratis medlemsskab for kandidat-studerende (herunder ændring af foreningens vedtægter).
  6. Eventuelt.