Generalforsamling 2020

Tirsdag den 25. august 10:00–11:00 via Zoom

På grund af den fortsatte covid-19 pandemi bliver generalforsamlingen afholdt online via programmet Zoom.

Hvis man ikke allerede har installeret Zoom, kan det gratis downloades til Windows/Mac/Linux, tablet, og smartphone (via alm. download eller Google Play eller Apple App store). Man får automatisk mulighed for at klikke sig til en installation via mødelinket

Dagsorden

Valg af dirigent

  1. Godkendelse af dagsorden.
  2. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virke fra juni 2019 til august 2020.
  3. Kassereren forelægger, forsynet med revisorernes påtegninger og til godkendelse, regnskabet for 2019.
  4. Kassereren afgiver status for budgettet for 2020.
  5. Valg af bestyrelse og revisorer. Hele bestyrelsen og begge revisorer er på valg.
  6. Behandling af forslag om gratis medlemsskab for kandidat-studerende (herunder ændring af foreningens vedtægter).
  7. Eventuelt.