Generalforsamling 2019

Fredag d. 21. juni kl. 13-14 i Koll. D på Institut for Matematik, Aarhus Universitet (Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C)

Dagsorden

Valg af dirigent

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virke fra marts 2018 til juni 2019.
  3. Kassereren forelægger til godkendelse regnskabet for 2018.
  4. Kassereren afgiver status for budgettet for 2019.
  5. Meddelelser og gensidig orientering, herunder fremtidige tiltag i foreningen.
  6. Eventuelt.