Generalforsamling 2018

Onsdag d. 14. marts 2018, kl. 13:00 i Auditorium 3 i August Krogh Bygningen, Universitetsparken 13, 2100 København Ø

Dagsorden

Valg af dirigent

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virke fra juni 2017 til marts 2018.
  3. Kassereren forelægger, forsynet med revisorernes påtegninger og til godkendelse, regnskabet for 2017.
  4. Kassereren afgiver status for budgettet for 2018.
  5. Valg af bestyrelse og revisorer. Hele bestyrelsen og begge revisorer er på valg.
  6. Meddelelser og gensidig orientering, herunder fremtidige tiltag i foreningen.
  7. Eventuelt.

Bestyrelsens beretning samt regnskab for 2017 kan tilgås på foreningens hjemmeside http://mathematics.dk/ fra onsdag d. 7. marts.