Program

Tirsdag den 31. maj

Ankomst tirsdag aften. Der serveres sandwiches i mødelokalet.

Onsdag den 1. juni

09:00 – 10:00 Tinne Hoff Kjeldsen, professor KU

Nye medier, nye veje (?) – at producere sig til faglig forståelse i matematik: potentialer og forhindringer

10:00 – 11:00 Anker Helms Jørgensen, emeritus ITU

Om at inddrage de studerende i undervisningen

I dette indlæg vil jeg fortælle om, hvordan jeg inddrager de studerende massivt i undervisningen. Min erfaring er, at udbyttet for de studerende øges betydeligt, ligesom de sociale aspekter næres og styrkes. Jeg vil også kort præsentere det teoretiske grundlag for denne inddragelse. Endelig vil jeg fremhæve den betydning, det har for mig som underviser. Formen vil - naturligvis - blive inddragende.

11:00 – 12:00 Lisbeth Fajstrup, lektor AAU

Men er det matematik, de lærer? En skeptiker bruger nye metoder

15:00 – 16:00 Klaus Thomsen, professor AU

Calculus i Aarhus anno 2016

16:00 – 17:00 Bjørk Hammer, professor AU

Erfaringer med web-baseret matematiktræning af universitetsstuderende

17:00 – 18:00 Malthe Jørgensen, CTO Peergrade.io

Peer-evalueringer og peer-feedback

Torsdag den 2. juni

09:00 – 10:00 Marit Hvalsøe Schou, Odense Tekniske Gymnasium og SDU, Formand for opgavekommisionen i matematik på HTX‎

Sammenhængen mellem undervisnings- og prøveformer på HTX, nu og fremover

10:00 – 11:00 Bodil Bruun, Mulernes Legatskole, fagkonsulent i matematik for STX OG HF

Matematikfagets status og fremtid i STX og HF

11:00 – 12:00 Mogens Nørgaard-Olesen, studielektor Økonimisk Institut KU,

Matematik som dannelsesfag

12:00 – 13:00 Afsluttende frokost