Mini-konference: Nye Undervisningsmetoder i Matematik

Hotel Storebælt, Nyborg

31. maj – 2. juni 2016

Dansk Matematisk Forening arrangerer en mini-konference om nye undervisningsmetoder i matematik. Initiativet udgår fra Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet.

Der er lige nu fokus på universiteternes undervisning. Meget af diskussionerne i pressen fokuserer på antallet af undervisningstimer. F.eks. advares der mod at tage timer fra de studerende og erstatte med mere selvstudium. Men det er måske ikke i timetallet de største udfordringer ligger. Visionær nytænkning af den måde vi underviser på synes frugtbar og foregår allerede for fuld kraft. Gennem en række oplæg vil mødet præsentere, diskutere og opsamle erfaringer om nye undervisningsmetoder i matematik, både allerede eksisterende og visioner for fremtiden, bl.a. video-forelæsninger, blended learning, peer assesment, gamification og interaktive videoer. Men også den traditionelle undervisning med bøger (noter), forelæsninger og øvelser vil blive diskuteret.

Generel information

  • Prisen for deltagelse er 2000 kr (inkl. fuld forplejning (minus drikkevarer) og to overnatninger i enkeltværelse).
  • For ikke-medlemmer af DMF er prisen 2300 kr.
  • Mødet planlægges af Søren Eilers (KU), Tinne Hoff Kjeldsen (KU), Niels Lauritzen (AU) og Bjarne Toft (SDU og DMF).
  • Tilmelding sendes til btoft@imada.sdu.dk senest tirsdag den 10. maj 2016.
  • Antal pladser er begrænset.