Årsmøde 2018: Matematisk Biologi

25-26 juni på Aarhus Universitet


Bestyrelsen for Dansk Matematisk Forening har besluttet at genoplive traditionen for at afholde et årligt møde for alle foreningens medlemmer (og andre interesserede). Tanken er, at årsmøderne skal have et overordnet matematisk tema, der bliver belyst fra både et videnskabeligt og et didaktisk synspunkt. Temaet for 2018-årsmødet er Matematisk Biologi, hvilket bl.a. er foranlediget af, at European Mathematical Society (EMS) har erklæret 2018 for “Year of Mathematical Biology” (se linket: http://euro-math-soc.eu/year-mathematical-biology-2018).

Foredragsholdere

 • Michael Reed (Hovedtaler, Duke University, USA)
 • Morten Andersen (Roskilde Universitet)
 • Bodil Bruun (Fagkonsulent for STX)
 • Elisenda Feliu (Københavns Universitet)
 • Asger Hobolth (Aarhus Universitet)
 • Peter Røgen (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Bettina Dahl Søndergaard (Aalborg Universitet)
 • Carl Winsløw (Københavns Universitet)

Arrangører

 • Johnny T. Ottesen (Roskilde Universitet)
 • Morten G. Rasmussen (Aalborg Universitet)

Program

Praktiske detaljer

 • Alle foredrag foregår i Auditorium F på Institut for Matematik på Aarhus Universitet.
 • Deltagelse i årsmødet (inklusiv middag og to frokoster) er gratis for medlemmer af Dansk Matematisk Forening.
 • For ikke-medlemmer af DMF er prisen for deltagelse i årsmødet (inklusiv middag og to frokoster) 310 kr, hvilket også er prisen for 1 års medlemskab af DMF.
 • Overnatning i Aarhus natten mellem 25. juni og 26. juni foregår for deltagernes egen regning og arrangement.
 • En liste over hoteller m.m. i Aarhus kan findes her: https://www.visitaarhus.dk/hoteller-og-kroer/bo-paa-hotel-i-aarhus

Tilmelding

 • Se separat tilmeldingsside
 • Frist: 15. juni 2018