Article

Indkaldelse til Generalforsamling 2017 / Specialeprisen 2016

Fredag d. 2. juni 2017, kl. 13:30 i Auditorium 6 på H.C. Ørsted Instituttet Universitetsparken 5, 2100 København Ø

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virke fra maj 2016 til maj 2017.
 4. Kassereren forelægger, forsynet med revisorernes påtegninger og til godkendelse, regnskabet for 2016.
 5. Kassereren afgiver status for budgettet for 2017.
 6. Meddelelser og gensidig orientering, herunder fremtidige tiltag i foreningen.
 7. Eventuelt.

Bestyrelsens beretning samt regnskab for 2016 og budget for 2017 kan tilgås på foreningens hjemmeside http://mathematics.dk/ senest 8 dage før generalforsamlingen dvs. fra fredag d. 26. maj.

Uddeling af Edlund/DMF-specialeprisen 2016.

I forlængelse af generalforsamlingen i Dansk Matematisk Forening uddeles Edlund/DMF-specialeprisen for det bedste matematik-speciale i 2016. Prisen går denne gang til Charlotte Ryttgaard fra Københavns Universitet for specialet  Statistical Models for Robust Spline Smoothing — function space restrictions, L1 splines and generalizations. Prisuddelingen starter kl. 15:00 og finder sted i Auditorium 6 på H.C. Ørsted Instituttet (Universitetsparken 5, 2100 Ø), hvor prismodtageren  sammen med sine vejledere, Bo Markussen og Lars Lau Raket forud for prisoverrækkelsen vil holde foredrag om specialeemnet.

For nærmere oplysninger om prismodtageren og hendes speciale henvises til hjemmesiden for Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet: http://www.math.ku.dk/om/Nyheder/dmf-specialepris2017/

Arrangementet afvikles som følger:

 • Kort velkomst ved Steen Thorbjørnsen og Vagn Lundsgaard Hansen, hvorunder vinderen forkyndes.
 • Foredrag om speciale-emnet ved prismodtager og hendes vejledere
 • Kommentarer fra Pauline Karlsson fra Edlund A/S.
 • Efter foredraget overrækkes prisen til Helene Charlotte Rytgaard.
 • Herefter er DMF og Institut for Matematiske Fag på KU vært ved en lille reception.