Fremsendelse af bidrag

Indlæg til Matilde kan fremsendes so

  • ASCII - ren uformateret tekst (problemfrit)
  • Microsoft Word (problemfrit)
  • LaTeX dokument (se nedenfor)

Hvis en forfatter har indlæg med specielle formater (f.eks. tabeller eller formler), fremsend da en papirkopi hvoraf formatet klart fremgår. Vi vil da eftergøre opsætningen så nøjagtigt som det er muligt. 

Nogle gode råd 

En artikel bliver mere læsevenlig hvis den har en struktur, som er umiddelbart tydeligt for læseren. Overskrifter i teksten og evt. en eller flere "faktaboxes" (med separat indhold, som kan forklare speciel eller mere teknisk stof - som nogle vil springe over, andre vil koncentrere sig om) kan hjælpe. Vi ser også gerne flere billedillustrationer.

Billedillustrationer

Modtages helst elektronisk, f.eks. som .png eller .jpg (= .jpeg) filer - helst med en rimelig høj opløsning (mange pixels), gerne 600dbi eller højere. For at gøre layoutarbejdet nemmere, vil vi bede om supplerende forklaringer, evt. i en separat fil. En forklaring kan f.eks. se sådan ud:

 

Illus 1:

Kilde: www.math.ku.dk/graphics/imf.gif

Billedtekst: Institut for Matematiske Fag, KU

Placering: Ved overskrift "København", side 1.

 

eller

 

Illus 2:

Kilde: www.au.dk/da/75logo.gif

Billedtekst: ingen

Placering: Ved overskrift "Århus", side 2.

 

Som altid skal man huske at man skal have tilladelse til at måtte anvende et givet billedet som man ikke selv har produceret. Det kan fx stå på hjemmesiden at man godt må anvende billedet, hvis ikke skal have have tilladelse fra rettighedshaver.

Forfattere til artikler i Matilde præsenteres med navn, arbejdssted og Email adresse (så husk at oplyse disse).

En Matilde side (uden billeder) har ca. 5000 karakterer.

Kommentarer til LaTeX

Rigtigt mange matematikere anvender LaTeX. Matilde sættes dog op via andre programmer. For at gøre det nemt for layouteren anbefaler vi at man anvender følgende skabelon, hvor det så ikke er tilladt at ændre på fonte, marginer, skriftstørrelse og lignende.

Man skal aflevere en PDF version af LaTeX filen sammen med kildekoden, som kun må fylde én fil, dvs. vi accepterer ikke egne filer med makroer (kopier dem du skal bruge over i dokumentet). Det er naturligvis tilladt at anvende pakker som findes i en standard LaTeX installation (fx TeX Live 2014). Men, som nævnt ovenfor, må man ikke ændre ved marginer, ej heller den anvendte skriftstørrelse.

Skabelonen anvender UTF8 encoding, hvilket er standarden de fleste LaTeX-editorer.

Matilde sættes i spalter med en bredde på 88mm. Efter aftale med layouteren har Matildes LaTeX skabelon én spalte a 88mm.