Publications

The Danish Mathematical Society publishes in cooperation with the other Nordic mathematical societies the journals Normat and Mathematica Scandinavica. Members of the society can subscribe to these journals at reduced rates.

Furthermore, the society sells other publications most of which are in Danish. Below is a list of prices in DKK (postage not included). You should contact the president of the society if you wish to buy books.

Books (monographs)

Author and titlePrice (DKK)
Andersen, A. F., Bohr, H. & Mollerup, J.: Cesàro's summabilitetsmetode med anvendelse paa Fourier'ske og Dirichlet'ske Rækker. Tre Foredrag af A. F. Andersen, Harald Bohr og Johs. Mollerup i Matematisk Forening. Jul. Gjellerup, København 1919. 25
Andersen, A. F., Bohr, H. & Mollerup, J.: Nyere Undersøgelser over Integralregningen. Tre Foredrag af A. F. Andersen, Harald Bohr og Johs. Mollerup holdt i Matematisk Forening. København 1917. 25
Bohr, Harald: Collected Mathematical Works in three Volumes. Volume I. Dansk Matematisk Forening, København 1952. 200
Bohr, Harald: Collected Mathematical Works in three Volumes. Volume II. Dansk Matematisk Forening, København 1952. 200
Bohr, Harald: Collected Mathematical Works in three Volumes. Volume III. Dansk Matematisk Forening, København 1952. 200
Bohr, Harald: Matematiske arbejder med pædagogisk sigte. Dansk Matematisk Forening, København 1987. 50
Bohr, H., Bonnesen, T., Mollerup, J. & Pál, J.: Elementerne af de algebraiske Tals Teori. Fire Foredrag af H. Bohr, T. Bonnesen, Johs. Mollerup og J. Pál holdt i Matematisk Forening. Jul. Gjellerup, København 1920. 25
Crone, C.: Matematisk Forening gennem 50 Aar. Udgivet i Anledning af Matematisk Forenings 50 Aars Jubilæum. Jul. Gjellerups Forlag, København 1923. 40
Elkjær, Sigurd & Uglebjerg, Trine (eds.): Børge Jessen: Matematiker . Pædagog. Matematiklærerforeningen 1995. 90
Hansen, Carl: Om en Gruppe hele transcendente Funktioner. Afhandling for den filosofiske Doktorgrad. B. G. Teubners Trykkeri, Leipzig 1904, 66 pp. 25
Hjelmslev, J.: Grundlaget for den projektive Geometri. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, København 1943. 25
Hjelmslev, J.: Tre Foredrag over Geometriens Grundlag. Jul. Gjellerups Forlag, København 1923. 25
Jessen, Børge: Bidrag til Integralteorien for Funktioner af uendelig mange Variable. Afhandling for den filosofiske Doktorgrad. G. E. C. Gad, København 1930. 25
Jessen, Børge: Lærebog i Geometri II. Anden Udgave. Jul. Gjellerups Forlag, København 1945. 100

Booklets

Author and titlePrice (DKK)
Andersen, Nils O., Olesen, Dorte & Nielsen, Svend Erik: Kandidater i matematik-, fysik- og kemifagene: Hvor gik de hen? En kortlægning af produktion og beskæftigelse for perioden 1971-85. Det fysiske Institut, Aarhus Universitet 1987. 25
Branner-Jørgensen, Bodil m.fl.: Rapport fra Landsmødet om matematikken i Danmark, I del. Dansk Matematisk Forening København 1981. 40
Branner-Jørgensen, Bodil m.fl.: Rapport fra Landsmødet om matematikken i Danmark, II del. Dansk Matematisk Forening København 1981. 40
Bundgaard, Svend: Om konveksitet. Georg Mohr fonden 1985. 25
Jessen, Børge: Fra mine læreår. Københavns Universitet Matematisk Institut 1977. 15
Pedersen, Flemming Damhus (ed.): Dansk Matematisk Forening 1923-1973. København 1973. 40
Steffensen, J. F.: Nogle Træk af mit Liv som Matematiker og Aktuar. Fr. Bagges Kgl. Hofbogtrykkeri, København 1953. 15

Festschrifts

TitlePrice (DKK)
Til Harald Bohr fra Venner og Elever i Anledning af hans 50 Aars Fødselsdag 22. April 1937. Matematisk Tidsskrift B (1937). [Indbundet]. 25
Festskrift til J. Hjelmslev fra Venner og Kolleger i Anledning af hans 50 Aars Fødselsdag den 7. April 1923. Matematisk Tidsskrift B (1923), Hefte 1-3. 25
Festskrift til Jakob Nielsen fra venner og elever i anledning af hans 60 års fødselsdag 15. oktober 1950. Matematisk Tidsskrift B (1950). [Ikke indbundet]. 25
Festskrift til Jakob Nielsen fra venner og elever i anledning af hans 60 års fødselsdag 15. oktober 1950. Matematisk Tidsskrift B (1950). [Indbundet]. 25
Festskrift til N. E. Nørlund i Anledning af hans 60 Aars Fødselsdag den 26. Oktober 1945. Fra danske Matematikere, Astronomer og Geodæter. Første Del. Ejnar Munksgaards Forlag, København 1945. 25
Festskrift til N. E. Nørlund i Anledning af hans 60 Aars Fødselsdag den 26. Oktober 1945. Fra danske Matematikere, Astronomer og Geodæter. Anden Del. Ejnar Munksgaards Forlag, København 1946. 25
Petersen, Julius: Om de kvadratiske Resters Sum og Fordeling for Primtal af Formen 4n+3. Festskrift udgivet af Kjøbenhavns Universitet i Anledning af Universitetets Aarsfest November 1907. Universitetsbogtrykkeriet (J. H. Schultz), Kjøbenhavn 1907. 25

Proceedings and miscellaneous

Editor and titlePrice (DKK)
Den 6. skandinaviske Matematikerkongres i København 31. August - 4. September 1925. Jul. Gjellerups Forlag, København 1926. 25
Den 10. skandinaviske Matematikerkongres i København 26.-30. August 1946. Jul. Gjellerups Forlag, København 1947. 25
Fenchel, Werner (ed.): Proceedings of the Colloquium on Convexity, Copenhagen, 1965. Københavns Universitets Matematiske Institut 1967. 25
Matematisk Tidsskrift A (1950), Hefte 1 og 2. 50
Juel, C. & Trier, V. (red.): Nyt Tidsskrift for Matematik. Generalregister 1859-1908. J. Jørgensen & Co., København 1909. 40