Article

Ny bestyrelse

Den nye bestyrelse for DMF, valgt ved generalforsamlingen den 10. juni 2016, har konstitueret sig således:

  • Formand: Steen Thorbjørnsen, AU
  • Kasserer: Lars Døvling Andersen, AAU

Øvrige medlemmer:

  • Jessica Carter, SDU
  • Christian Henriksen, DTU
  • Tinne Hoff Kjeldsen, KU
  • Johnny T. Ottesen, RUC
  • Morten Grud Rasmussen, AAU