Article

Indkaldelse til Generalforsamling 2015 / Specialeprisen 2014

Fredag den 29. maj 2015 kl. 15:00 hos Institut for Matematik, Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1531, lokale 215 (Aud. D3)

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virke maj 2014-maj 2015 (Bilag A).
  3. Kassereren forelægger, forsynet med revisorernes påtegninger og til godkendelse, regnskabet for 2014. (Bilag B).
  4. Kassereren forelægger et budget for 2015 (Bilag C).
  5. Meddelelser og gensidig orientering (Bilag D).
  6. Evt.

Bilagene udsendes i et elektronisk særnummer af Matilde senest 8 dage før generalforsamlingen. Dette nummer af Matilde vil kunne tilgås via www.mathematics.dk.

Efter generalforsamlingen er der overrækkelse af Dansk Matematisk Forenings specialepris for 2014. Prisen er på 15.000 kr, doneret af EDLUND A/S. Dansk Matematisk Forening er tak-nemmelig og takker for, at Edlund A/S fungerer som sponsor for Specialeprisen i 2014, 2015 og 2016 med kr. 15.000 i hvert af årene.

Prisoverrækkelsen finder sted i Auditorium D1 og forventes at starte kl. 16:15 og vil bestå af

  • En kort velkomst ved Bjarne Toft og formanden for bedømmelsesudvalget Vagn Lundsgaard Hansen.
  • Prismodtageren Signe Agerholm Clausen holder sammen med sin specialevejleder Professor Henning Haar Andersen, AU, et foredrag om specialet og dets emnekreds Koinvariantringe og Demazure operatorer.Efter foredraget overrækkes prisen til Signe Agerholm Clausen.
  • Efter det formelle arrangementet er DMF vært ved en uformel reception i området ved Auditorium D1. Denne del af arrangementet forventes at starte omkring kl. 17:15 og slutte omkring kl. 18:30.

Bedømmelsesudvalget har afgivet en udførlig indstilling med bl.a. følgende kortfattede beskrivelse:

I sit speciale leverer Signe Agerholm Clausen et i alle henseender fremragende gennemført bidrag til algebra, specielt repræsentationsteori. Specialet indeholder nye resultater om Demazure operatorer på kovariantringen for en Coxtergruppe, specielt den symmetriske gruppe. De nye bidrag kommer i form af ikke-trivielle generalisationer fra reelle tal til hele tal som koefficienter i underliggende polynomier. Specialet er overordentligt velskrevet og forudsætningerne for specialet og den grundliggende teori er udtømmende og klart beskrevet.