Article

Indkaldelse til Generalforsamling 2013 / Specialeprisen 2012

Fredag den 17. maj 2013, kl. 15:00 på Syddansk Universitet. Efter generalforsamlingen er der overrækkelse af DMFs speciale pris 2012.

Fredag den 17. maj 2013, kl. 15:00 på Syddansk Universitet, Odense, i lokale O100.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virke juni 2012-maj 2013 (Bilag A)
  3. Kassereren forelægger, forsynet med revisorernes påtegninger og til godkendelse, regnskabet for 2012 (Bilag B).
  4. Kassereren forelægger et budget for 2013 (Bilag B).
  5. Eventuelle valg af bestyrelse, revisorer, redaktører m.v. (ingen bestyrelsesmedlemmer eller revisorer er på valg). Det foreslås at Dorte Olesen vælges til redaktionen af Matilde.
  6. EMS’s Code of Practice. Det foreslås at DMF tilslutter sig principperne i dokumentet. (Bilag C).
  7. Evt.

Bilagene udsendes som et elektronisk særnummer af Matilde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der overrækkelse af Dansk Matematisk Forenings specialepris for 2012. Prisen er på 15.000 kr, doneret af EDLUND A/S. Dansk Matematisk Forening er taknemmelig og takker for, at Edlund A/S fungerer som sponsor for Specialeprisen i 2011, 2012 og 2013 med kr. 15.000 i hvert af årene.

Prisoverrækkelsen forventes at starte kl. 16:15 og vil bestå af

  • En kort velkomst ved Bjarne Toft og formanden for bedømmelsesudvalget Vagn Lundsgaard Hansen.
  • Prismodtageren Michael Osmann holder sammen med sine specialevejledere Lektor Yuri Goegebeur og Lektor Jacob Hjelmborg, SDU, et foredrag om emnet bag specialet og om tvillinge-registeret i Odense.
  • Efter foredraget overrækkes prisen til Michael Osmann.

Efter det formelle arrangementet er DMF vært ved en uformel reception på Campustorvet ved vinduet (udenfor O100). Denne del af arrangementet forventes at starte kl. 17:30 og slutte senest kl. 18:30.