Article

Dansk-Norsk samarbejde (ansøgningsfrist 22.01.2015)

Dansk-norsk samarbeid

Fondet for dansk-norsk samarbeid er et bilateralt fond som har som formål å arbeide for økt forståelse og samarbeid mellom Danmark og Norge. Fondet realiserer sin virksomhet gjennom opphold for enkeltpersoner og grupper på Fondets eiendommer, Schæffergården ved København og Lysebu i Oslo. I samarbeid med Dansk matematisk forening og Norsk matematisk forening ønsker Fondet nå å støtte arrangementer rettet mot matematikkstudenter fra Danmark og Norge. I utgangspunktet er tanken at dette enten kan være “master classes” eller kurs, men andre formater er mulige, så lenge målgruppen er matematikkstudenter, nærmere bestemt master- og/eller PhD-studenter fra danske og norske institusjoner eller studenter av dansk eller norsk nasjonalitet som studerer i andre land. Så f.eks. kan det være dansker som studerer ved Humboldt eller tyskere som studerer ved Københavns Universitet. Arrangementene er tenkt å være av 3-5 dagers varighet og antall deltagere bør ikke overstige 14-20 (7-10 fra hvert land). Fondet vil dekke opphold på Schæffergården/Lysebu. Fondet dekker også reiseutgifter som ikke kan dekkes på annen måte, for deltagere og forelesere.

De dansk-norske matematikkmiljøene inviteres herved til å sende inn pre-søknader (søknadsskisser) med forslag til arrangementer, med søknadsfrist 22. januar 2015. Tanken er at arrangementet skal finne sted i løpet av 2015. Presøknaden bør være kortfattet og inneholde informasjon om søkerne, en skisse av det foreslåtte arrangementet og helst navn på potensielle forelesere. Det er et krav at både danske og norske matematikere er representert i gruppen som står bak en søknad. I vurderingen av presøknadene vil det bli lagt vekt på hvor godt arrangementet fremmer dansk-norsk samarbeid mellom fagmiljøene i matematikk. Hvis det søkes om å arrangere “master classes”, så må det legges opp til at disse holdes i to etapper: én på Schæffergården og én på Lysebu (men det behøver ikke være samme “master” som gir undervisningen på de to stedene). For å unngå misforståelser: Begrepet “master class” brukes her i den betydningen det har i musikk og andre kunstarter.

Pre-søknader sendes på epost til både Dansk Matematisk Forening (dmf@mathematics.dk) og Norsk Matematisk Forening (nmf@matematikkforeningen.no) senest 22. januar 2015.

Matematikkforeningene og Fondet vil så vurdere de innkomne presøknadene og invitere en av søkergruppene til å gå videre og levere en full søknad senest 15. mars 2015.