Den Danske Nationalkomite for Matematik

Den Danske Nationalkomite for Matematik administrerer det danske medlemskab af Den Internationale Matematiske Union (IMU), og virker som koordinerende organ for danske matematikeres fællesanliggender, især i relation til internationalt samarbejde.

(siderne ligger pt. på et eksternt site)

Kontakt:

Øvrige links: