Du er her: DMF

Dansk Matematisk Forening (DMF) blev grundlagt i 1873 med det formål at virke til gavn for den matematiske forskning og den matematiske undervisning.

Ansøgning om medlemskab kan rettes til ethvert medlem af bestyrelsen. Eller man kan udfylde det elektroniske ansøgningsskema. For 2013 er kontingentet kr. 310,-, som inkluderer abonnement på Matilde.

Dansk Matematisk Forening er medlem af European Mathematical Society (EMS). Medlemmer af DMF kan blive individuelle medlemmer af EMS gennem DMF ved henvendelse til kassereren. I 2013 er kontingentet kr. 180,-.

Der er reciprocitetsaftaler med en række udenlandske matematiske foreninger. Medlemmer af DMF kan ved direkte henvendelse opnå medlemskab af disse foreninger til reduceret pris (og vice versa). Medlemmer kan også abonnere på visse skandinaviske tidsskrifter til reduceret pris.

For andre matematiske foreninger i Danmark, se links.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 13.11.2014

Dansk Matematisk Forening
Att. Lektor, Bjarne Toft
Institut for Matematik og Datalogi
Syddansk Universitet
Campusvej 55
DK-5230 Odense M
Danmark

Telefon: 6550 2323
Fax: 6550 2373
E-mail: dmf@mathematics.dk